Wie we zijn

De mediators zijn professioneel, toegewijd en ervaren in conflicthantering. Zij zijn allen lid van de Mediatorsfederatie Nederland.

Els van Blokland is sinds 1999 advocaat in familierecht. Als vaste verwijzer voor de vrouwenopvang en steunpunten huiselijk geweld heeft zij veel ervaring met langdurige en heftige echtscheidingskwesties. Juist deze achtergrond is voor haar reden geweest om de overstap naar mediation te maken en een bijdrage te leveren aan het de-escaleren van conflicten die zo verwoestend en ondermijnend kunnen zijn voor mensen.

Zij heeft de opleiding tot gespecialiseerd familiemediator gevolgd bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem. Haar stijl is : niet formalistisch, laat de setting haar werk doen, zorg dat mensen aan bod komen en zelf de beslissingen nemen, creëer een sfeer van openheid en vertrouwen zodat weer gepraat kan worden over de dingen waar het echt over gaat.

Els is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, vFAS, lid van de werkgroep personen- en familierecht van de vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam (VSAA/VSAN) en neemt deel aan een intervisiegroep onder leiding van Steven Pont. Zij is lid van de Mediatorsfederatie Nederland (NMI/MfN) en van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Contact: els@de-mediators.nl

 

 

vincent_kuit

Vincent Kuit  Vanaf 2011 heb ik opleidingen gevolgd tot MfN registermediator en tot gespecialiseerd familiemediator bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem. Vervolgens heb ik ruime ervaring opgedaan in de praktijk, zowel in familiezaken als in zakelijke mediations.

Van 1992 tot juli 2019 was ik daarnaast ook actief als advocaat. Ik werkte met name  in het familierecht en in het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. Ik dank mede daaraan een onbevangen blik op (culturele en andere) verschillen tussen mensen.

Ik heb het roer omgegooid om mijn hart te volgen en ben de Pabo in deeltijd gaan doen. Naast mijn mediationpraktijk ben ik nu parttime werkzaam in het basisonderwijs in Amsterdam. Met mijn gevarieerde achtergrond ben ik beschikbaar voor mediations in de onderwijswereld in ruime zin.

Mijn stijl is informeel. Je krijgt de gelegenheid die je nodig hebt om je te uiten én om gehoord te worden. Emoties kunnen heel heftig zijn in een conflict en dat mag ook. We gaan op zoek naar waar het ieder nou eigenlijk écht om gaat en welke afwegingen mogelijk zijn. Zodra jullie daaraan toe zijn volgt een nuchtere en waar nodig doortastende begeleiding van de onderhandeling, met algemeen juridisch advies. Daarbij let ik op de kosten én op de gewenste snelheid. Het geeft steeds weer voldoening om te zien dat mensen over zichzelf heenstappen en knopen doorhakken. En de oplossing is altijd: die van jullie zelf.

Ik ben lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en de Vereniging Mediators Noord-Holland. Ook ben ik lid van de de Vereniging Familie-en Jeugdrecht. Ik ben getrouwd, vader van drie opgroeiende kinderen en verder actief in de muziek. 

Contact: vincent@de-mediators.nl

 

 

heide_lichteveld

Heidi Lichteveld  Sinds 1994 is Heidi  advocaat bij Advokatenkollektief Oost en gespecialiseerd in het familierecht en vreemdelingenrecht.

Van 2001 tot 2003 was zij werkzaam in Phnom Penh als juridisch adviseur bij Legal Aid of Cambodia. Daar maakte zij voor het eerst kennis met mediation, dat met name ingezet werd in geschillen tussen burgers over landeigendom. Na terugkeer in Nederland raakte zij steeds meer overtuigd van het nut van mediation, zeker wanneer er veel emoties spelen en partijen nog met elkaar door moeten als ouders van opgroeiende kinderen.

Sinds 2011 begeleidt Heidi als MfN-registermediator met name kwesties in de familiesfeer, zoals scheidingen, geschillen over omgang en alimentatie. Een scheiding heeft grote gevolgen, zowel voor de partners zelf als voor hun kinderen. Het is daarom van belang dat de afspraken die worden gemaakt praktisch en financieel haalbaar, maar ook duurzaam zijn. Zelf omschrijft zij haar manier van werken als zorgvuldig en oplossingsgericht. Tijdens het proces wordt ook aandacht besteed aan de emoties als deze een oplossing in de weg zitten.

Heidi behandelt veel internationale zaken. Haar talenkennis (Engels, Frans en Spaans) en haar kennis van het vreemdelingenrecht komen hierbij goed van pas. Een scheiding kan namelijk ook gevolgen hebben voor het verblijfsrecht in Nederland van (één van) de partners.

Heidi is lid van de Werkgroep personen – en familierecht van de VSAA/VSAN en van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Ook is zij lid van de Mediatorsfederatie Nederland (NMI/MfN) en van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Deelnemers aan mediations over Heidi:

‘’Bedankt voor je betrokkenheid en aandacht. Ik vind het een fijne gedachte dat we nog eens bij je langs kunnen als dit nodig blijkt. Ik ben blij dat we alles in zo een rap tempo hebben kunnen afronden!’’

‘’Hartelijk dank voor een super en fijn tweetal afspraken en een uiterst precieze en warme afhandeling! Ik weet waar ik heen moet mocht ik nog eens mediation nodig hebben (hopelijk niet dezelfde soort aanleiding).’’

Contact: heidi@de-mediators.nl

 

 

sanne_schreurs

Sanne Schreurs is sinds 1999 advocaat. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en werkzaam bij het advocatenkantoor DingemansVanderKind. Als advocaat staat Sanne werkgevers en werknemers bij. Hierdoor kent zij de belangen die spelen in een arbeidskwestie aan beide kanten. In de hoedanigheid van advocaat is Sanne ook gedurende bepaalde periodes intern binnen organisaties werkzaam geweest. Als zodanig heeft zij (potentiële) conflicten in arbeidsrelaties op de werkvloer begeleid, in een stadium waarin escalatie nog kan worden voorkomen en oplossingen mogelijk zijn. Dit proces boeit Sanne en heeft mede geleid tot haar keuze om in 2006 de opleiding tot mediator te volgen bij het Amsterdams ADR Instituut. Sindsdien is Sanne naast haar werk als advocaat actief als MfN-mediator in arbeidskwesties.

Een arbeidsconflict kan ingrijpend zijn. Belangen als inkomen, loopbaanperspectief, uitkeringen, arbeidsvreugde, bedrijfsreputatie en -resultaten spelen een rol. Er is bovendien sprake van een juridische context, de arbeidsovereenkomst. Sanne ziet mediation als een middel om een oplossing te bereiken waarin deze elementen geïntegreerd zijn. Haar stijl is: oplossingsgericht, betrokken, voortvarend.

Sanne is lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Zij heeft artikelen gepubliceerd in het Tijdschrift voor Mediation en het Tijdschrift voor Arbeidsrecht over de rol van mediation in het arbeidsrecht. Verder is zij lid van de Mediatorsfederatie Nederland (NMI/MfN) en van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Contact: sanne@de-mediators.nl